Nhân viên Bảo trì

Ngày áp dụng: 01/03/2018 - Ngày hết hạn: 31/01/2020

Bộ phận: Bảo trì | Cấp bậc: Nhân viên | Báo cáo cho: Trưởng nhóm Bảo trì

 

Quyền lợi và Trách nhiệm:

  • Lên kế hoạch bảo trì cho máy móc sản xuất, các thiết bị văn phòng.
  • Hỗ trợ sửa chữa máy móc.
  • Hỗ trợ việc tạo ra lịch sử máy móc với 50% danh sách có sẵn.
  • Hỗ trợ việc phát triển hệ thống bảo trì tự quản.
  • 95% bảo trì có kế hoạch đúng giờ và chất lượng tốt.
  • Hỗ trợ tạo danh sách Lịch sử máy móc.
  • Thực hiện an toàn lao động.

Kinh nghiệm làm việc và kỹ năng yêu cầu:

  • Đọc được bản vẽ kỹ thuật
  • Các kỹ năng khắc phục sự cố như 5W, Fishbone

Bằng cấp yêu cầu:

  • Bằng cử nhân hoặc trung cấp

Làm thế nào để ứng tuyển?

Đường số 19, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM

hr@metkraft.com