Liên hệ chúng tôi

GỬI

đội ngũ bán hàng

{

Việt Nam

  • Anh Ngọc Tân
  • Phụ trách Kinh doanh
  • P: +84-28-3770 0363 Ext.109
  • E: tan.nguyen@metkraft.com
{

Châu Á Thái Bình Dương

  • Chị Thu Hiếu
  • Phụ trách Kinh doanh Vùng
  • P: +84-28-3770 0363 Ext.109
  • E: hieu.pham@metkraft.com