Liên hệ chúng tôi

GỬI

đội ngũ bán hàng

Việt Nam

 • Chị Sỹ Châu
 • Phụ trách Kinh doanh
 • P: +84-28-3770 0363 Ext.110
 • E: chau.ly@metkraft.com

Châu Á Thái Bình Dương

 • Chị Phương Hạnh
 • Phụ trách Kinh doanh
 • P: +84-28-3770 0363 Ext.110
 • E: hanh.le@metkraft.com

Thị trường khác

 • Chị Thuỳ Trang
 • Trưởng phòng Kinh doanh & Tiếp thị
 • P: +84-28-3770 0363 Ext.110
 • E: trang.le@metkraft.com