METKRAFT tài trợ Giải golf AusCham's Grand Final Scramble 2015 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM

24/07/2018

Metkraft tự hào là một trong các nhà tài trợ cho Giải golf AusCham’s Grand Final Scrambles được tổ chức tại ba địa điểm (gồm: Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM) trong cùng một ngày 02/10/2015.

Toàn bộ số tiền tài trợ sẽ được gởi đến Tổ chức từ thiện Water Safety Vietnam, nhằm phục vụ cho các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam.

AusCham’s Grand Final Scrambles 2015

các tin tức khác