Dao đế thẳng (Cutoff)

Ứng dụng: Cắt giấy
Vật liệu: Thép dụng cụ, thép gió HSS
Loại máy: Máy chia khổ, chia cuộn
Đặc trưng:

  • Duy trì vết cắt sắc, gọn với hiệu suất cao. 
  • Phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt làm gia tăng tuổi thọ và hiệu suất của dao.
  • Thiết kế theo đặc tính kỹ thuật từ khách hàng hoặc đo vẽ mẫu và tư vấn thông số kỹ thuật cho khách hàng.

Các sản phẩm cùng loại