DAO ĐẾ TRÒN (BOTTOM KNIVES)

Ứng dụng: Cắt giấy
Vật liệu: Thép dụng cụ, thép gió HSS
Loại máy: Máy chia khổ, chia cuộn
Đặc trưng:

  • Sẵn sàng đáp ứng các loại dao với nhiều loại vật liệu, thiết kế và kích thước khác nhau.
  • Tối ưu hoá hiệu suất theo quy trình sản xuất và thiết kế kỹ thuật.
  • Phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt làm gia tăng tuổi thọ và hiệu suất của dao.
  • Thiết kế theo đặc tính kỹ thuật từ khách hàng hoặc đo vẽ mẫu và tư vấn thông số kỹ thuật cho khách hàng.

Các sản phẩm cùng loại