Dao xẻ rãnh (Score slitters)

Ứng dụng: Cắt giấy
Vật liệu: Thép dụng cụ, thép gió HSS
Loại máy: Máy chia khổ, chia cuộn
Đặc trưng:

  • Độ bóng bề mặt cắt đạt cấp chính xác cao.
  • Toàn bộ dao cắt được sản xuất hoàn toàn đáp ứng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).
  • Phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt làm gia tăng tuổi thọ và hiệu suất của dao.
  • Thiết kế theo đặc tính kỹ thuật từ khách hàng hoặc đo vẽ mẫu và tư vấn thông số kỹ thuật cho khách hàng.

Các sản phẩm cùng loại