DAO XÉN BIÊN (RAZOR SLITTERS)

Ứng dụng: Cắt giấy
Vật liệu: Thép gió HSS
Loại máy: Máy cắt giấy
Đặc trưng:

  • Sẵn sàng cung ứng tất cả các loại thép gió để tối ưu hoá hiệu suất.
  • Phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt làm gia tăng tuổi thọ và hiệu suất của dao.
  • Thiết kế theo đặc tính kỹ thuật từ khách hàng hoặc đo vẽ mẫu và tư vấn thông số kỹ thuật cho khách hàng.

Các sản phẩm cùng loại