Dao cắt vải CNC (Textile cutter)

Ứng dụng: Cắt vải trong ngành may mặc
Vật liệu: Thép dụng cụ
Loại máy: Máy cắt vải
Đặc trưng:

  • Dao cắt vải hình thanh kiếm có hiệu suất và tuổi thọ cao. 
  • Phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt làm gia tăng tuổi thọ và hiệu suất của dao.
  • Thiết kế theo đặc tính kỹ thuật từ khách hàng hoặc đo vẽ mẫu và tư vấn thông số kỹ thuật cho khách hàng.

Các sản phẩm cùng loại